کارکنان دانشکده

Error message

 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
نام: محمد باقر صفدر
سمت: مسئول کلاسها و امتحانات
تلفن: داخلی 2995
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی
نام: حسن بیکس
سمت: مسئول امور عمومی
تلفن: داخلی 2913
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی
نام: محمد آقا نجاری
سمت: مسئول اطلاعات
تلفن: داخلی 2931
محل کار: اطلاعات - دانشکده فنی و مهندسی
نام: پروین حلواچیان
سمت: کارشناس آموزش
تلفن: داخلی 2896
محل کار: معاونت آموزشی - دانشکده فنی و مهندسی
نام: ناهید موسوی
سمت: کارشناس کامپیوتر
تلفن: داخلی 2819
محل کار: گروه کامپیوتر - دانشکده فنی و مهندسی
نام: مهدی موتاب
سمت: کارشناس آزمایشگاه
تلفن: داخلی 2929
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی
نام: ابراهیم رحمانی تبار
سمت: کارشناس آزمایشگاه
تلفن: داخلی 2940
محل کار: کارگاه تراشکاری - دانشکده فنی و مهندسی
نام: مهرداد روشن صبح
سمت: کارشناس آزمایشگاه
تلفن: داخلی 2942
محل کار: کارگاه جوشکاری و ورق کاری - دانشکده فنی و مهندسی
نام: ربابه عبدالخانی
سمت: کارشناس پژوهش
تلفن: داخلی 2912
محل کار: معاونت پژوهشی - دانشکده فنی و مهندسی
نام: فرخنده فرامرزی
سمت: کارشناس آموزش
تلفن: داخلی 2981
محل کار: تحصیلات تکمیلی - دانشکده فنی و مهندسی

Pages

___________________________________________________________________________

  • آمار بازدید:  امروز:1511  این هفته:14867  این ماه:40907  امسال:301342