کارکنان دانشکده

نام: علیرضا مصطفی زاده
سمت: خدمات
تلفن: -
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی
نام: حکیم بقایی
سمت: خدمات
تلفن: -
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی
نام: ذوالفقار قربانی
سمت: خدمات
تلفن: -
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی
نام: ابراهیم جباری
سمت: خدمات
تلفن: -
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:26  این هفته:4130  این ماه:19342  امسال:300166