کارکنان دانشکده

Error message

 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
نام: علی پورقاسم
سمت: خدمات
تلفن: -
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی
نام: علیرضا مصطفی زاده
سمت: خدمات
تلفن: -
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی
نام: حکیم بقایی
سمت: خدمات
تلفن: -
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی
نام: ذوالفقار قربانی
سمت: خدمات
تلفن: -
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی
نام: ابراهیم جباری
سمت: خدمات
تلفن: -
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی

Pages

___________________________________________________________________________

  • آمار بازدید:  امروز:1297  این هفته:14977  این ماه:43986  امسال:300651