امروز

یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

اعضای هیات علمی گروه مهندسی عمران

نام: دکتر علی دنیوی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری طراحی و مهندسی سیستم ها
a.doniavi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.doniavi
شماره تلفن: داخلی 2855
نام: دکتر چنگیز غیرتمند
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دكتراي عمران(سازه)
ch.gheyratmand@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/ch.gheyratmand
شماره تلفن: داخلی 2946
نام: دکتر فرنوش حاجی زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دكتری تخصصي زمين شناسي (ژئوشيمی سنگهای رسوبی)
f.hajizadeh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.hajizadeh
شماره تلفن: داخلی 2889
نام: دکتر مجید عباسعلیزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مکانیک (تبدیل انرژی)
m.abbasalizadeh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.abbasalizadeh
شماره تلفن: داخلی 2949
نام: دکتر مقصود سلیمانپور
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی صنایع گرایش طراحی و برنامه ریزی ساخت
m.solimanpur@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.solimanpur
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر حبیب سعید منیر
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی عمران
h.s.monir@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.s.monir
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر سعید تاروردیلوی اصل
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری سازه
s.tariverdilo@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.tariverdilo
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر حسین شوکتی شیشوان
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای درگرايش سازه هاي پوسته اي
<p>h.showkati@urmia.ac.ir</p>
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.showkati
شماره تلفن:
نام: دکتر میرعلی محمدی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی عمران
m.mohammadi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.mohammadi
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر اسفندیار مردانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: Ph.D. StructuralMechanic
e.mardani@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/e.mardani
شماره تلفن:

Pages