اعضای هیات علمی گروه مهندسی عمران

نام: دکتر سعید تاروردیلوی اصل
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری سازه
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر حسین شوکتی شیشوان
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای درگرايش سازه هاي پوسته اي
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن:
نام: دکتر کاظم بدو
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی ژئوتکنیک
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر محمدرضا شیدایی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی عمران سازه
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر سعید قلیزاده قلعه عزیز
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسي عمران در گرايش سازه
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: 2881
نام: دکتر میرعلی محمدی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی عمران
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر هادی بهادری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری ژئوتکنیک لرزه
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر مهدی قنبرزاده لک
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری عمران - آب (محيط‌ زيست)
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر غلامرضا زمانی اهری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی عمران (سازه)
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن:
نام: دکتر چنگیز غیرتمند
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دكتراي عمران(سازه)
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی 2946

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:523  این هفته:6254  این ماه:19527  امسال:273595