اعضای هیات علمی گروه مهندسی عمران

نام: دکتر کاظم بدو
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی ژئوتکنیک
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر محمدرضا شیدایی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی عمران سازه
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر سعید تاروردیلوی اصل
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری سازه
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر حسین شوکتی شیشوان
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای درگرايش سازه هاي پوسته اي
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن:
نام: دکتر سعید قلیزاده قلعه عزیز
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسي عمران در گرايش سازه
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: 2881
نام: دکتر میرعلی محمدی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی عمران
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر عباس اسلامی حقیقت
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی ژئوتکنیک
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن:
نام: دکتر محمد مناف پور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر حمید شیرمحمدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی عمران ( راه وترابری )
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر هادی بهادری
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری ژئوتکنیک لرزه
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:172  این هفته:8701  این ماه:31235  امسال:277707