اعضای هیات علمی گروه مهندسی عمران

نام: دکتر علیرضا مناف پور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی سازه- زلزله
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر محمد مناف پور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر حمید شیرمحمدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی عمران ( راه وترابری )
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر هادی بهادری
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری ژئوتکنیک لرزه
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر مهدی قنبرزاده لک
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری عمران - آب (محيط‌ زيست)
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر غلامرضا زمانی اهری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی عمران (سازه)
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن:
نام: دکتر چنگیز غیرتمند
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دكتراي عمران(سازه)
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی 2946
نام: دکتر حبیب سعید منیر
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی عمران
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی
نام: مهندس عباس تیمورزاده
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد سازه
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:417  این هفته:4308  این ماه:19897  امسال:300358