اعضای هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر

Error message

 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
نام: دکتر جمشید باقرزاده محاسنی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای کامپیوتر نرم افزار
گروه آموزشی: کامپیوتر
شماره تلفن: داخلی 2880
نام: دکتر صالح یوسفی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر- شبکه های کامپیوتری
گروه آموزشی: کامپیوتر
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر اصغر اصل اصغریان سردرود
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
گروه آموزشی: کامپیوتر
شماره تلفن: داخلی2829 - 31942829
نام: خانم دکتر بهدیس اسلام نور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی: کامپیوتر
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر بابک قالبساز جدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی سیستم و تحقیق در عملیات
گروه آموزشی: کامپیوتر
شماره تلفن: 2893
نام: خانم مهندس نینا قنبری قوشچی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی
گروه آموزشی: کامپیوتر
شماره تلفن: داخلی
نام: مهندس مجید نمازی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار
گروه آموزشی: کامپیوتر
شماره تلفن: داخلی 2829

___________________________________________________________________________

  • آمار بازدید:  امروز:1576  این هفته:14932  این ماه:40972  امسال:301407