اعضای هیات علمی گروه علوم و مهندسی مواد

نام: دکتر حوریه محمدزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مهندسی مواد
گروه آموزشی: مهندسی مواد
شماره تلفن:
نام: دکتر باهره تکیه معروف
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مهندسی مواد
گروه آموزشی: مهندسی مواد
شماره تلفن:

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:560  این هفته:6291  این ماه:19564  امسال:273632