اعضای هیات علمی گروه علوم و مهندسی مواد

Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
نام: دکتر حوریه محمدزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مهندسی مواد
گروه آموزشی: مهندسی مواد
شماره تلفن:
نام: دکتر باهره تکیه معروف
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مهندسی مواد
گروه آموزشی: مهندسی مواد
شماره تلفن:
نام: دکتر مهرداد شهباز
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی مواد
گروه آموزشی: مهندسی مواد
شماره تلفن:

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:1528  این هفته:14884  این ماه:40924  امسال:301359