اعضای هیات علمی گروه علوم و مهندسی مواد

نام: دکتر حوریه محمدزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مهندسی مواد
گروه آموزشی: مهندسی مواد
شماره تلفن:
نام: دکتر باهره تکیه معروف
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مهندسی مواد
گروه آموزشی: مهندسی مواد
شماره تلفن:
نام: دکتر مهرداد شهباز
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی مواد
گروه آموزشی: مهندسی مواد
شماره تلفن:

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:186  این هفته:8715  این ماه:31249  امسال:277721