اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر نوری نیا
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دكتراي برق-مخابرات (میدان)
گروه آموزشی: برق مخابرات
شماره تلفن: داخلی 2906
نام: دکتر خیراله حدیدی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
گروه آموزشی: برق الکترونیک
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر عبداله خویی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی الکترونیک
گروه آموزشی: برق الکترونیک
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر کاظم بدو
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی ژئوتکنیک
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر نادر پورمحمود
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی مکانیک (گرایش تبدیل انرژی)
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر محمدرضا شیدایی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی عمران سازه
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر شهرام خلیل آریا
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری مکانیک ( تبدیل انرژی )
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر ماهرخ غنی شایسته
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی برق- مخابرات سیستم
گروه آموزشی: برق مخابرات
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر رسول شعبانی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دكتراي مهندسي مكانيك - گرايش طراحي كابردي
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: 04431942948
نام: دکتر چنگیز قبادی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای مخابرات
گروه آموزشی: برق مخابرات
شماره تلفن: داخلی 2834

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:115  این هفته:2449  این ماه:14570  امسال:282436