اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر حوریه محمدزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مهندسی مواد
گروه آموزشی: مهندسی مواد
شماره تلفن:
نام: دکتر باهره تکیه معروف
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مهندسی مواد
گروه آموزشی: مهندسی مواد
شماره تلفن:
نام: دکتر بابک قالبساز جدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی سیستم و تحقیق در عملیات
گروه آموزشی: کامپیوتر
شماره تلفن: 2893
نام: دکتر مهدی قنبرزاده لک
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری عمران - آب (محيط‌ زيست)
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر حبیب سعید منیر
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی عمران
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر غلامرضا زمانی اهری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی عمران (سازه)
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن:
نام: دکتر اسفندیار مردانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: Ph.D. StructuralMechanic
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن:
نام: دکتر مریم یلداگرد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی شیمی
گروه آموزشی: مهندسی شیمی

m.yaldagard_at_urmia.ac.ir

شماره تلفن:
نام: دکتر علیرضا مناف پور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی سازه- زلزله
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر محمد مناف پور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:401  این هفته:4292  این ماه:19881  امسال:300342