اعضای هیات علمی دانشکده

Error message

 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
نام: دکتر میرعلی محمدی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی عمران
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر ابراهیم عباسپور ثانی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
گروه آموزشی: برق الکترونیک
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر مرتضی فرسادی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی برق
گروه آموزشی: برق قدرت
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر حامد پاشازاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مکانیک
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن:
نام: دکتر فرید خلیل آرا
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری عمران محیط زیست
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن:
نام: دکتر عباس آقایی نژاد میبدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی شیمی
گروه آموزشی: مهندسی شیمی
شماره تلفن:
نام: دکتر علی صمدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی پلیمر
گروه آموزشی: مهندسی پلیمر
شماره تلفن:
نام: دکتر رضا بابازاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی صنایع گرایش صنایع
گروه آموزشی: صنایع
شماره تلفن:
نام: دکتر سمیه حسینی راد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی پلیمر
گروه آموزشی: مهندسی پلیمر
شماره تلفن:
نام: دکتر اصغر اصل اصغریان سردرود
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
گروه آموزشی: کامپیوتر
شماره تلفن: داخلی2829 - 31942829

Pages

___________________________________________________________________________

  • آمار بازدید:  امروز:1493  این هفته:14849  این ماه:40889  امسال:301324