اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر چنگیز غیرتمند
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دكتراي عمران(سازه)
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی 2946
نام: دکتر مهدی قنبرزاده لک
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری عمران - آب (محيط‌ زيست)
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر بابک قالبساز جدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی سیستم و تحقیق در عملیات
گروه آموزشی: کامپیوتر
شماره تلفن: 2893
نام: مهندس عباس تیمورزاده
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد سازه
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر جعفر عبدالهی شریف
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتراي تخصصي معدن
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن:
نام: دکتر جواد علیزاده کاکلر
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی ----
نام: دکتر حسن مومیوند
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دكتراي تخصصی مهندسي معدن گرايش مكانیک سنگ
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر محمد فتحعلی لو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن:
نام: دکتر علی امامعلی پور
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی زمین شناسی اقتصادی
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن: داخلی
نام: مهندس سجاد چهرگانی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن: داخلی

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:398  این هفته:4289  این ماه:19878  امسال:300339