اعضای هیات علمی دانشکده

Error message

 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
نام: دکتر سمیه حسینی راد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی پلیمر
گروه آموزشی: مهندسی پلیمر
شماره تلفن:
نام: دکتر اصغر اصل اصغریان سردرود
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
گروه آموزشی: کامپیوتر
شماره تلفن: داخلی2829 - 31942829
نام: دکتر حوریه محمدزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مهندسی مواد
گروه آموزشی: مهندسی مواد
شماره تلفن:
نام: دکتر باهره تکیه معروف
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مهندسی مواد
گروه آموزشی: مهندسی مواد
شماره تلفن:
نام: دکتر عباس اسلامی حقیقت
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی ژئوتکنیک
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن:
نام: دکتر مرتضی موسی زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی الکترونیک
گروه آموزشی: برق الکترونیک
شماره تلفن:
نام: دکتر سعید افرنگ
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق (نانوالکترونیک)
گروه آموزشی: برق الکترونیک
شماره تلفن:
نام: دکتر هادی بهادری
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری ژئوتکنیک لرزه
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر سجاد گلشن نواز
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی برق قدرت
گروه آموزشی: برق قدرت
شماره تلفن:
نام: دکتر مهدی قنبرزاده لک
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری عمران - آب (محيط‌ زيست)
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی

Pages

___________________________________________________________________________

  • آمار بازدید:  امروز:1492  این هفته:14848  این ماه:40888  امسال:301323