اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر طاهر ازدست
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مهندسی مکانیک
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر فرنوش حاجی زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دكتری تخصصي زمين شناسي (ژئوشيمی سنگهای رسوبی)
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن: داخلی 2889
نام: دکتر سامرند رش احمدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: Mechanical Eng. – Applied Mechanics
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر مجید عباسعلیزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مکانیک (تبدیل انرژی)
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی 2949
نام: خانم مهندس نینا قنبری قوشچی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی
گروه آموزشی: کامپیوتر
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر مرتضی خلیلیان
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی مکانيک - گرايش تبديل انرژی
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر مقصود سلیمانپور
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی صنایع گرایش طراحی و برنامه ریزی ساخت
گروه آموزشی: صنایع
شماره تلفن: داخلی
نام: مهندس عطااله بهرامی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر عطا چیت ساز خویی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مکانیک حرارت و سیالات
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی ----
نام: دکتر جعفر عبدالهی شریف
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتراي تخصصي معدن
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن:

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:399  این هفته:4290  این ماه:19879  امسال:300340