اعضای هیات علمی دانشکده

Error message

 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
نام: دکتر مریم یلداگرد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی شیمی
گروه آموزشی: مهندسی شیمی

m.yaldagard_at_urmia.ac.ir

شماره تلفن:
نام: دکتر حبیب سعید منیر
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی عمران
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر چنگیز غیرتمند
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دكتراي عمران(سازه)
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی 2946
نام: خانم دکتر بهدیس اسلام نور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی: کامپیوتر
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر مرتضی ولی زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری الکترونیک
گروه آموزشی: برق مخابرات
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر اسفندیار مردانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: Ph.D. StructuralMechanic
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن:
نام: دکتر علیرضا مناف پور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی سازه- زلزله
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر محمد مناف پور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر غلامرضا زمانی اهری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی عمران (سازه)
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن:
نام: دکتر بابک قالبساز جدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی سیستم و تحقیق در عملیات
گروه آموزشی: کامپیوتر
شماره تلفن: 2893

Pages

___________________________________________________________________________

  • آمار بازدید:  امروز:1491  این هفته:14847  این ماه:40887  امسال:301322