اعضای هیات علمی دانشکده

Error message

 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
نام: دکتر مرتضی ولی زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری الکترونیک
گروه آموزشی: برق مخابرات
شماره تلفن: داخلی
نام: مجید نیک زاد
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد نانوالکترونیک
گروه آموزشی: برق مخابرات
شماره تلفن: 2882
نام: مهندس عباس تیمورزاده
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد سازه
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر مجید عباسعلیزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مکانیک (تبدیل انرژی)
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی 2949
نام: دکتر جعفر عبدالهی شریف
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتراي تخصصي معدن
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن:
نام: دکتر عطا چیت ساز خویی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مکانیک حرارت و سیالات
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی ----
نام: دکتر حسن مومیوند
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دكتراي تخصصی مهندسي معدن گرايش مكانیک سنگ
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر جواد علیزاده کاکلر
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی ----
نام: دکتر علی امامعلی پور
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی زمین شناسی اقتصادی
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر محمد فتحعلی لو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن:

Pages

___________________________________________________________________________

  • آمار بازدید:  امروز:1494  این هفته:14850  این ماه:40890  امسال:301325