اعضای هیات علمی دانشکده

Error message

 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
نام: دکتر حسن مومیوند
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دكتراي تخصصی مهندسي معدن گرايش مكانیک سنگ
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر جواد علیزاده کاکلر
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی ----
نام: دکتر علی امامعلی پور
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی زمین شناسی اقتصادی
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر محمد فتحعلی لو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن:
نام: مهندس سجاد چهرگانی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن: داخلی
نام: مهندس سیف الدین موسی زاده
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی معدن- مكانيك سنگ
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر بهروز طوسی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
گروه آموزشی: برق قدرت
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر فرناز صباحی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای برق -کنترل
گروه آموزشی: برق قدرت
شماره تلفن: 2999
نام: دکتر وحید تلاوت
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دكتري مهندسي برق قدرت
گروه آموزشی: برق قدرت
شماره تلفن: داخلی 2837
نام: دکتر سید مهدی پسته ای
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مکانیک - تبديل انرژي
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی

Pages

___________________________________________________________________________

  • آمار بازدید:  امروز:1300  این هفته:14980  این ماه:43989  امسال:300654