اعضای هیات علمی گروه مهندسی صنایع

نام: دکتر علی دنیوی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری طراحی و مهندسی سیستم ها
گروه آموزشی: صنایع
شماره تلفن: داخلی 2855
نام: دکتر رضا بابازاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی صنایع گرایش صنایع
گروه آموزشی: صنایع
شماره تلفن:
نام: دکتر مقصود سلیمانپور
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی صنایع گرایش طراحی و برنامه ریزی ساخت
گروه آموزشی: صنایع
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر یلدا کاتبی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی صنایع
گروه آموزشی: صنایع
شماره تلفن: 2999

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:338  این هفته:4229  این ماه:19818  امسال:300279