اعضای هیات علمی گروه مهندسی مکانیک

نام: دکتر نادر پورمحمود
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی مکانیک (گرایش تبدیل انرژی)
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر شهرام خلیل آریا
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری مکانیک ( تبدیل انرژی )
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر رسول شعبانی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دكتراي مهندسي مكانيك - گرايش طراحي كابردي
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: 04431942948
نام: دکتر صمد جعفر مدار
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تبديل انرژی گرايش موتورهای احتراق داخلی
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر حامد پاشازاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مکانیک
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن:
نام: دکتر سامرند رش احمدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: Mechanical Eng. – Applied Mechanics
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر مرتضی خلیلیان
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی مکانيک - گرايش تبديل انرژی
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر عطا چیت ساز خویی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مکانیک حرارت و سیالات
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی ----
نام: دکتر جواد علیزاده کاکلر
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی ----
نام: دکتر محمد فتحعلی لو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن:

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:391  این هفته:4282  این ماه:19871  امسال:300332