اعضای هیات علمی گروه مهندسی مکانیک

نام: دکتر نادر پورمحمود
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی مکانیک (گرایش تبدیل انرژی)
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر شهرام خلیل آریا
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری مکانیک ( تبدیل انرژی )
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر رسول شعبانی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دكتراي مهندسي مكانيك - گرايش طراحي كابردي
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: 04431942948
نام: دکتر صمد جعفر مدار
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تبديل انرژی گرايش موتورهای احتراق داخلی
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر حامد پاشازاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مکانیک
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن:
نام: دکتر محمد فتحعلی لو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن:
نام: دکتر ولی علی میرزالو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مهندسی مکانیک
گروه آموزشی: مکانیک

v.alimirzaloo_at_urmia.ac.ir

شماره تلفن: 041-31942852
نام: دکتر مجید عباسعلیزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مکانیک (تبدیل انرژی)
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی 2949
نام: دکتر سید مهدی پسته ای
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مکانیک - تبديل انرژي
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر قادر رضازاده
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: Ph.D. in Mechanical Engineering
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن:

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:179  این هفته:5629  این ماه:25786  امسال:291315