اعضای هیات علمی گروه مهندسی مکانیک

Error message

 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
نام: دکتر شهرام خلیل آریا
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری مکانیک ( تبدیل انرژی )
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر رسول شعبانی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دكتراي مهندسي مكانيك - گرايش طراحي كابردي
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: 04431942948
نام: دکتر صمد جعفر مدار
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تبديل انرژی گرايش موتورهای احتراق داخلی
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر نادر پورمحمود
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی مکانیک (گرایش تبدیل انرژی)
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر حامد پاشازاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مکانیک
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن:
نام: دکتر قادر رضازاده
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: Ph.D. in Mechanical Engineering
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن:
نام: دکتر ایرج میرزایی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری مکانیک حرارت وسیالات
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر طاهر ازدست
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مهندسی مکانیک
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر سامرند رش احمدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: Mechanical Eng. – Applied Mechanics
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر مرتضی خلیلیان
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی مکانيک - گرايش تبديل انرژی
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی

Pages

___________________________________________________________________________

  • آمار بازدید:  امروز:1568  این هفته:14924  این ماه:40964  امسال:301399