اعضای هیات علمی گروه مهندسی مکانیک

Error message

 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
نام: دکتر طاهر ازدست
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مهندسی مکانیک
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر سامرند رش احمدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: Mechanical Eng. – Applied Mechanics
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر مرتضی خلیلیان
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی مکانيک - گرايش تبديل انرژی
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر عطا چیت ساز خویی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مکانیک حرارت و سیالات
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی ----
نام: دکتر جواد علیزاده کاکلر
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی ----
نام: دکتر محمد فتحعلی لو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن:

Pages

___________________________________________________________________________

  • آمار بازدید:  امروز:1284  این هفته:14964  این ماه:43973  امسال:300638