اعضای هیات علمی گروه مهندسی مکانیک

نام: دکتر مرتضی خلیلیان
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی مکانيک - گرايش تبديل انرژی
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر عطا چیت ساز خویی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مکانیک حرارت و سیالات
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی ----
نام: دکتر جواد علیزاده کاکلر
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی ----
نام: دکتر محمد فتحعلی لو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن:
نام: دکتر ولی علی میرزالو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مهندسی مکانیک
گروه آموزشی: مکانیک

v.alimirzaloo_at_urmia.ac.ir

شماره تلفن: 041-31942852
نام: دکتر مجید عباسعلیزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مکانیک (تبدیل انرژی)
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن: داخلی 2949

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:416  این هفته:4307  این ماه:19896  امسال:300357