اعضای هیات علمی گروه مهندسی معدن

Error message

 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
نام: دکتر فرنوش حاجی زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دكتری تخصصي زمين شناسي (ژئوشيمی سنگهای رسوبی)
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن: داخلی 2889
نام: مهندس عطااله بهرامی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر جعفر عبدالهی شریف
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتراي تخصصي معدن
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن:
نام: دکتر حسن مومیوند
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دكتراي تخصصی مهندسي معدن گرايش مكانیک سنگ
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر علی امامعلی پور
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی زمین شناسی اقتصادی
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن: داخلی
نام: مهندس سجاد چهرگانی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن: داخلی
نام: مهندس سیف الدین موسی زاده
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی معدن- مكانيك سنگ
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن: داخلی

___________________________________________________________________________

  • آمار بازدید:  امروز:1527  این هفته:14883  این ماه:40923  امسال:301358