اعضای هیات علمی گروه مهندسی معدن

نام: دکتر فرنوش حاجی زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دكتری تخصصي زمين شناسي (ژئوشيمی سنگهای رسوبی)
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن: داخلی 2889
نام: مهندس عطااله بهرامی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر جعفر عبدالهی شریف
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتراي تخصصي معدن
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن:
نام: دکتر حسن مومیوند
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دكتراي تخصصی مهندسي معدن گرايش مكانیک سنگ
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر علی امامعلی پور
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی زمین شناسی اقتصادی
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن: داخلی
نام: مهندس سجاد چهرگانی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن: داخلی
نام: مهندس سیف الدین موسی زاده
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی معدن- مكانيك سنگ
گروه آموزشی: معدن
شماره تلفن: داخلی

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:343  این هفته:4234  این ماه:19823  امسال:300284