امروز

دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

با سلام و آرزوی سامتی برای همکاران و دانشجویان عزیز،

با توجه به ارتقای سامانه آموزش مجازی، کلاس های دانشکده فنی، مهندسی، برق و کامپیوتر طبق روال سابق برگزار و از ساعت 8:30 شروع خواهد شد.