امروز

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

گروه مخابرات

 

در سال تحصيلي 80-79 این گروه با پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد مخابرات و همچنين در سال 1386 با پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد مخابرات سيستم  فعاليت خود را در تحصيلات تكميلي گسترده‌تر نمود. هم اکنون گروه مخابرات  دارای دوره های  کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری در دو گرایش میدان و سیستم می باشد.

 

 

 

 

 

مسئولین گروه

مدیریت گروه

دکتر چنگیز قبادی

معاونت گروه

 

مسئول دفتر گروه   

 

آدرس پست الکترونیکی گروه برق مخابرات

g.comunication@urmia.ac.ir

شماره تلفن:  داخلی 2834