آقای دکتر فرهاد مهدی پور دانشیار دانشگاه کیوشو ژاپن روز دوشنبه مورخ 5/3/93 سمیناری تحت عنوان Cyber physical systems and Cloud - based Big Data Processing platforms در دانشکده فنی دانشگاه ارومیه برگزار نمود که با استقبال خوب دانشگاهیان و دانشجویان همراه بود.
روابط عمومی دانشگاه از انجمن علمی دانشجویی کامپیوتر بخاطر اهتمام در این امر مبارک قدردانی می نماید. 

سمینار

سمینار

سمینار

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:890  این هفته:5602  این ماه:25354  امسال:281415