امروز

دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

آقای دکتر فرهاد مهدی پور دانشیار دانشگاه کیوشو ژاپن روز دوشنبه مورخ 5/3/93 سمیناری تحت عنوان Cyber physical systems and Cloud - based Big Data Processing platforms در دانشکده فنی دانشگاه ارومیه برگزار نمود که با استقبال خوب دانشگاهیان و دانشجویان همراه بود.
روابط عمومی دانشگاه از انجمن علمی دانشجویی کامپیوتر بخاطر اهتمام در این امر مبارک قدردانی می نماید. 

سمینار

سمینار

 

سمینار