امروز

چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹

 

دانشجویان عزیز برای دسترسی به فرم ها و آیین نامه ها مورد نیاز می توانند از آدرس زیر استفاده نمایند:

http://workflow.urmia.ac.ir

و یا در صفحه اول سایت دانشگاه روی لینک زیر کلیک نمائید: