برنامه هفتگی و امتحانی نیمسال دوم گروه برق در اعلانات مربوط به گروه ها بارگذاری گردید.

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:556  این هفته:6287  این ماه:19560  امسال:273628