برنامه هفتگی و امتحانی نیمسال دوم گروه برق در اعلانات مربوط به گروه ها بارگذاری گردید.

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:1561  این هفته:14917  این ماه:40957  امسال:301392