امروز

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

متقاضیان مصاحبه دکتری سال 95 رشته الکترونیک روزانه دانشگاه ارومیه مدارک زیر را حداکثر تا تاریخ  95/2/20 به شماره تلفن 04433452807 فکس یا به آدرس MRL@urmia.ac.ir ایمیل نمایند.

1- کارنامه کارشناسی

2- کارنامه کارشناسی ارشد

3- کارنامه اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 95

لازم بذکر است برای انجام مصاحبه دکتری، ارسال مدارک فوق الزامی است.

متقاضیان مصاحبه در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 04433452807 تماس حاصل نمایند.

ضمناً زمان مصاحبه روز یکشنبه 95/2/26 و مکان آن در پژوهشکده میکروالکترونیک واقع در پردیس شهر دانشگاه ارومیه می باشد.