امروز

یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا می رساند  که راهنمای تدوین پایان نامه  کارشناسی ارشد و رساله دکتری و فایل قالب مربوط در لینکهای زیر در دسترس است

راهنمای تدوین پایان نامه  کارشناسی ارشد و رساله دکتری

  pdf   قالب  پایان نامه  کارشناسی ارشد و رساله دکتری

Doc  قالب  پایان نامه  کارشناسی ارشد و رساله دکتری