امروز

یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

بسمه تعالی

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده فنی

کلیه امتحانات تاریخ ۹۶/۴/۶ به تاریخ ۹۶/۴/۴ منتقل گردید

لازم بذکر است که ساعت امتحانات تغییر نکرده است