بسمه تعالی

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان دکتری کلیه ورودی ها منوط به نظر مثبت استاد راهنما می باشد. از دانشجویان عزیز تقاضامند است قبل از انتخاب واجد اینترنتی به اساتید راهنمای خود مراجعه فرمائید درغیر اینصورت انتخاب واحد انها مورد تایید آموزش قرار نخواهد گرفت.

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:412  این هفته:4303  این ماه:19892  امسال:300353