امروز

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

اعضای هیأت علمی دانشکده

دکتر علیرضا مناف پور
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی عمران
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی زلزله
شماره تلفن
04431942873
دکترغلامرضا زمانی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مهندسی عمران
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی عمران
شماره تلفن
04431942876
دکتر مهدی قنبرزاده
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مهندسی عمران
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی عمران
شماره تلفن
04431942831
دکتر عباس اسلامی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی عمران
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی عمران
شماره تلفن
04431942877
دکتر نادر صولتی فر
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مهندسی عمران
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی عمران
شماره تلفن
04431942872
دکتر امیر اسدی وایقان
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی عمران
مدرک تحصیلی
دکتری عمران-محیط زیست
شماره تلفن
09147959118
دکتر ایرج میرزایی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
مهندسی مکانیک
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی مهندسی مکانیک از دانشگاه Bath انگلستان
شماره تلفن
04431942853
دکتر شهرام خلیل آریا
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
مهندسی مکانیک
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی مکانیک
شماره تلفن
04431942849
دکتر نادر پورمحمود
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
مهندسی مکانیک
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی مکانیک
شماره تلفن
04431942850
دکتر صمد جعفرمدار
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
مهندسی مکانیک
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی مکانیک
شماره تلفن
04431942858

Pages