امروز

سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲
گروه مهندسی شیمی
گروه مهندسی شیمی
گروه مهندسی شیمی

معرفی دانشکده

رشته مهندسي شيمي در سال ١٣٩٤ با جذب دو نفر عضو هيأت علمي در دانشكده فني و مهندسي دانشگاه ٩٥ در مقطع كارشناسي - اروميه تأسيس گرديد. اين گروه با ٤٠ نفر دانشجو در نيم سال اول سال تحصيلي ٩٤ شروع به فعاليت نمود. در حال حاضر اين گروه با ١ نفر دانشيار و ٤ نفر استاديار در مقطع كارشناسي مهندسي شيمي به فعاليت آموزشي و پژوهشي خود ادامه ميدهد. همچنين در برنامه راهبردي و چشم انداز آينده، گروه مهندسي شيمي به دنبال گسترش مقطع تحصيلات تكميلي در گرايشهاي مختلف مي باشد.

کاتالوگ معرفی گروه مهندسی شیمی

گروه مهندسی شیمی

مدیر گروه
دکتر محمدجواد آذرهوش
دکترای مهندسی شیمی
رتبه علمی:
استادیار
mj.azarhoosh@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی مهندسی شیمی
کارشناسی:
  1. مهندسی شیمی
کارشناسی ارشد:
دکتری: