امروز

پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰
گروه مهندسی مکانیک
گروه مهندسی مکانیک

معرفی دانشکده

معرفی گروه مكانيك دانشکده فني مهندسي دانشگاه ارومیه
گروه مهندسی مکانیک در سال 1370 با پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسی فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را آغاز کرد. اين گروه در حال حاضر در يك مقطع كارشناسي مكانيك، 5 مقطع كارشناسي ارشد (گرايشهاي تبديل انرژي، طراحي كاربردي، ساخت و توليد و انرژيهاي تجديدپذير و میکرو   الکترومکانیک) و 4 مقطع دكتري (گرايشهاي تبديل انرژي، طراحي كاربردي، ديناميك، ارتعاشات و كنترل و ساخت و توليد) به جذب دانشجو می-پردازند.  
طی بیش از 28 سال تلاش مستمر، این دانشکده توانسته است با جذب هدفمند اعضای هیات علمی كارآمد و دانشجويان مستعد و نيز با فراهم سازی زیرساخت ها و امکانات مناسب آموزشی و پژوهشی به جایگاهی درخور در سطح کشور و منطقه دست یابد.
هم اکنون گروه مهنـدسی مکـانیک با دارا بودن 17 نفر اعضـای هـیات علمی تمـام وقت (7 نفر استاد، 4 نفر دانشيار و 6 نفر استاديار) در زمـینه های تخصـصی گسـترده اي شامل تبديل انرژي، طـراحی کاربردی، ساخت و توليد، انرژيهاي تجديدپذير و میکرو الکترومکانیک در سطوح کـارشناسی، کـارشناسی ارشد و دکترا...

ادامه معرفی

رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی مهندسی مکانیک
کارشناسی:
  1. مهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد:
  1. مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
  2. مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
  3. مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
  4. مهندسی انرژی های تجدیدپذیر
  5. مهندسی میکرونانو الکترومکانیک
دکتری:
  1. مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
  2. مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
  3. مهندسی مکانیک – ديناميك و ارتعاشات
  4. مهندسی مکانیک - ساخت و تولید