امروز

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
گروه مهندسی صنایع

معرفی دانشکده

با پيشرفت و تحول سريع علوم و فنون و پيچيدگي هاي روز افزون آن، نظامهاي توليدي و خدماتي نيز گسترش يافته اند كه در اين ميان اداره صحيح و مناسب اين گونه واحدها مستلزم بكارگيري تكنيكهاي علمي و پيشرفته جهت پيش بيني، مدلسازي، برنامه ريزي، تأمين و تدارك، اجرا و نظارت و ارزيابي نتايج حاصله در راستاي وظايف مديريتي است. مهندسي صنايع حرفه اي است كه مي كوشد با بهره گيري از علوم رياضي، فيزيك، اجتماعي، اقتصادي و تكنيكها و فنون مهندسي،كارايي سيستم هاي توليدي و خدماتي را بهبود دهد. مهندسي صنايع در واقع از سال هاي انقلاب صنعتي آغاز شد و بعداً به تدريج تكوين پيدا كرد. اولين دانشكده مهندسي صنايع در سال ١٩٠٨ در دانشگاه ايالتي پنسيلوانياي آمريكا تشكيل شد و پس از آن در دهه ١٩٣٠ به علت بروز بحران بزرگ اقتصادي و در سال هاي جنگ جهاني دوم توجه زيادي به مهندسي صنايع معطوف شد. رشته مهندسي صنايع در دانشگاه اروميه در سال ١٣٩٠ تأسيس شد و با مقطع كارشناسي ارشد - گرايش بهينه سازي سيستم ها آغاز بكار كرد. از مهرماه سال ١٣٩٥ در مقطع كارشناسي مهندسي صنايع نيز دانشجو پذيرفته مي شود. در سال ١٣٨٨ گرايش هاي مقطع كارشناسي مهندسي صنايع با يكديگر تركيب شد و هم اكنون با عنوان كارشناسي مهندسي صنايع ارايه مي شود.

 

زمينه هاي كاري رشته مهندسي صنايع
برخي از زمينه هاي كاري مشخص مهندسي صنايع در بازار كسب و كار عبارتند از :
برنامه ريزي استراتژيك و عملياتي سازمان
- مديريت توليد
- مديريت مهندسي
- مديريت پروژه
- مهندسي لجستيك
- سيستمهاي توليدي
- مهندسي سيستمهاي كيفيت
- مهندسي سيستمهاي اطلاعاتي...

ادامه معرفی

گروه مهندسی صنایع

مدیر گروه
دکتر رضا بابازاده
دکترای مهندسی صنایع
رتبه علمی:
دانشیار
r.babazadeh@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی مهندسی صنایع
کارشناسی:
  1. مهندسی صنایع
کارشناسی ارشد:
  1. سیستم های تولید و خدمات
دکتری: