امروز

پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰
گروه مهندسی صنایع

معرفی دانشکده

با پيشرفت و تحول سريع علوم و فنون و پيچيدگي هاي روز افزون آن، نظامهاي توليدي و خدماتي نيز گسترش يافته اند كه در اين ميان اداره صحيح و مناسب اين گونه واحدها مستلزم بكارگيري تكنيكهاي علمي و پيشرفته جهت پيش بيني، مدلسازي، برنامه ريزي، تأمين و تدارك، اجرا و نظارت و ارزيابي نتايج حاصله در راستاي وظايف مديريتي است. مهندسی صنایع حرفه ای است که می کوشد با بهره گيري از علوم رياضي، فيزيك، اجتماعي، اقتصادي و تكنيكها و فنون مهندسي،کارایی سیستم های تولیدی و خدماتی را بهبود دهد.

مهندسی صنایع در واقع از سال های انقلاب صنعتی آغاز شد و بعداً به تدریج تکوین پیدا کرد. اولین دانشکده مهندسی صنایع در سال 1908 در دانشگاه ایالتی پنسیلوانیای آمریکا تشکیل شد و پس از آن در دهه 1930 به علت بروز بحران بزرگ اقتصادی و در سال های جنگ جهانی دوم توجه زیادی به مهندسی صنایع معطوف شد.

رشته مهندسي صنايع در دانشگاه ارومیه در سال 1390 تأسیس شد و با مقطع کارشناسی ارشد - گرایش بهینه سازی سیستم ها آغاز بکار کرد. براساس مصوبات انجام شده، از مهرماه سال 1395 در مقطع کارشناسی نیز پذیرش دانشجو انجام خواهد شد.

... ادامه معرفی

گروه مهندسی صنایع

مدیر گروه
دکتر یلدا کاتبی
دکترای مهندسی صنایع
رتبه علمی:
استادیار
y.katebi@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی مهندسی صنایع
کارشناسی:
  1. مهندسی صنایع
کارشناسی ارشد:
  1. مهندسی صنایع - صنایع
  2. مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستمها
دکتری: