امروز

پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰
گروه مهندسی پلیمر
گروه مهندسی پلیمر

معرفی دانشکده

امروزه پلیمرها پایه و اساس بسیاری از صنایع محسوب می­شوند و صنعتی را نمی­توان یافت که قسمتی از آن متشکل از مواد پلیمری نباشد. ازاین­رو...

ادامه معرفی

گروه مهندسی پلیمر

مدیر گروه
دکترمحبوبه محمدی
دکترای صنایع پلیمر
رتبه علمی:
استادیار
m.mohamadinasrabadi@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی مهندسی پلیمر
کارشناسی:
  1. مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر
کارشناسی ارشد:
دکتری: