امروز

شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳
گروه مهندسی پلیمر
گروه مهندسی پلیمر
گروه مهندسی پلیمر
گروه مهندسی پلیمر
گروه مهندسی پلیمر
گروه مهندسی پلیمر
گروه مهندسی پلیمر

معرفی دانشکده

گروه مهندسی پلیمر در سال 1394 با هدف تأمین نیاز روزافزون کشور به گسترش دانش مهندسی پلیمر و تربیت نیروي متخصص براي توسعه صنایع پتروشیمی و پلیمري، فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را از طریق جذب دانشجو در مقطع کارشناسی آغاز کرد. درحال حاضر، این گروه با 1 نفر دانشیار و 3 نفر استادیار به تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص و کارامد در حوزه دانش بین رشته ای مواد پلیمری و فرایندهای آن ها می پردازد. انجام پروژه هاي تحقیقاتی ارتباط با صنعت و تعامل علمی با سایر دانشگاه های داخل و خارج، از دیگر فعالیت های گروه مهندسی پلیمر به شمار می رود. دانش آموختگان رشته مهندسی پلیمر با کسب دانش و مهارت طراحی واحدهاي تبدیل مواد خام به مواد پلیمري مختلف، مهندسی خواص و شکل دهی پلیمرها قادر خواهند بود در حوزه هاي فرآیندهاي پلیمریزاسیون، شکل دهی و تولید قطعات مختلف لاستیکی، پلاستیکی و کامپوزیتی مشغول به کار شوند.

 کاتالوگ گروه پلیمر

گروه مهندسی پلیمر

مدیر گروه
دکتر حسین عبداللهی
دکترای صنایع پلیمر
رتبه علمی:
استادیار
h.abdollahi@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی مهندسی پلیمر
کارشناسی:
  1. مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر
کارشناسی ارشد:
دکتری: