امروز

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

گزارش پایان نامه های دکتری سازه

عنوان پایان نامه پوسته‌های استوانه‌ای تحت فشار خارجی
چکیده :
کاربردهای سازه ای مواد کامپوزیتی در سازه های مختلف صنایع نفت و گاز و سیستمهای آبرسانی و فاضلاب و طیف وسیعی از صنایع، همچون صنایع دریایی و صنایع هوا وفضا و نظامی را شامل می شوند.، به خصوص سازه هایی که نسبت بالای استحکام به وزن و عمر خستگی حائز اهمیت است، این کاربردها در حال افزایش است که یک نمونه رایج آن طراحی مخازن کامپوزیتی تحت فشار خارجی است که میتواند باعث کمانش و شکست سازه شود. مطالعات تجربی و عددی نشان می دهند که شکست ناشی از کمانش سازه ای، عامل اصلی خطر در پوسته های استوانه ای جدار نازک است .بارگذاری فشار جانبی یکنواخت در مخازن موقعی رخ می دهد که مخازن در حالت تخلیه مایعات ذخیره شده در آنها می باشند. منشا این نوع بارگذاری اثر بار باد و نیز سرعت تخلیه محتویات مخزن می باشد و اگر تمهیدات خاصی مانند باز کردن شیرهای تخلیه انجام نگیرد و یا درست عمل نکنند در اینصورت در مخازن کمانش اتفاق خواهد افتاد و موجب خرابی کلی مخازن خواهد شد . بررسی پدیده کمانش در پوسته های استوانه ای به پارامترهای خاصّی از جمله هندسه ی قطعه، مشخصات ماده ،تنش های پسماند قطعه، شرایط مرزی و نوع بارگذاری بستگی دارد.... ادامه
نام نویسنده: 
علی پاشایی تقلیدآباد
مقطع تحصیلی: 
دانشجوی دکترای عمران- سازه
عنوان پایان نامه بررسی آزمایشگاهی اثر بار ثقلی بر رفتار چرخه ای قابهای خمشی فولادی
چکیده :
در قاب‌های خمشی فولادی اعمال هم‌زمان نیروی محوری و لنگر خمشی ناشی از بارهای افقی در ساختمان اعم از بارهای گسترده ناشی از بار سقف و بارهای متمرکز وارد بر قاب اجتناب‌ناپذیر است. در موقع زلزله لنگر خمشی ناشی از جابجایی طبقات ( دریفت) در ستون‌ها هم‌زمان با نیروی محوری(بارثقلی) و در تیرهای رابط قاب خمشی نیروی برشی، لنگر خمشی و نیروی محوری هم‌زمان ایجاد می‌گردد. میزان اثر سازه‌ای توأم نیروهای فوق در پای ستون و اتصال تیر به ستون و اثر آن بر مقاومت قاب خمشی مسئله پیچیده بوده که هنوز به‌طور کامل موردمطالعه و تجزیه‌وتحلیل قرار نگرفته است. اکثر مطالعات انجام‌یافته در این حوزه مربوط به اعمال بار چرخه‌ای با ایجاد جابجایی در قاب خمشی طبق پروتکل‌های استاندارد بوده که صرفاً مقاومت خمشی قاب تحت بار چرخه ای موردبررسی قرارگرفته است. بررسی پارامترهایی همچون اعمال هم‌زمان نیروهای سرویس(بار گسترده با بار متمرکز) با جابجایی ناشی از نیروی زلزله در شرایط و موقعیت‌های متفاوت یا انجام نیافته و در صورت انجام محدود بوده است. مطالعات خوبی در بخش اتصالات نیمه صلب قاب‌های خمشی تحت بارگذاری چرخه‌ای و یا در قاب‌های... ادامه
نام نویسنده: 
سعید سربازوطن
مقطع تحصیلی: 
دانشجوی دکتاری عمران- سازه
عنوان پایان نامه بررسی رفتار مخازن جدارنازک فولادی با ضخامت متغیر تحت نیروهای مرکب
چکیده :
 مخازن فولادی کاربرد فراوانی در پالایشگاه نفت دارند که به صورت استوانه­ای طراحی و اجرا می­شوند. به دلایل اقتصادی، مخازن فولادی بزرگ ذخیره مایع، با ضخامت متغیر ساخته می­شوند. پوسته­ها که از فراوان­ترین و متنوع­ترین اجزا ساختمانی و صنعتی هستند در معرض آسیب­های گوناگونی مانند واژگونی، لغزش مخزن، آسیب دیدگی سقف، آسیب دیدگی دیواره، بلند شدگی کف، نشست نامتقارن بستر، کمانش ناشی از اثر بار مرکب می­باشند. چون موضوع ترکیب نیروها در این پوسته­ها نسبت به سایرین از احتمال بالایی برخوردار است لذا از میان حالات بحرانی فوق الذکر کمانش ناشی از اثر بار مرکب در تحقیق حاضر مورد توجه قرار گرفته است.
نام نویسنده: 
ندا فضلعلی پور
مقطع تحصیلی: 
دانشجوی دکترای عمران- سازه
عنوان پایان نامه بررسی آزمایشگاهی اثر نشست موضعی بر رفتار کمانشی مخازن استوانه ای فولادی با تغییر ضخامت در ارتفاع
چکیده :
مخازن فولادی به عنوان لوله هایی تعریف می شوند که از ورق های فولادی ساخته می شوند. از ديدگاه هندسي اين مخازن داراي ضخامت بسيار اندك در مقايسه با دو بعد ديگر بوده و به اين ترتيب در زمره سازه هاي جدار نازك و شرايط مرتبط با آن قرار مي گيرند. در حال حاضر استفاده از سازه های جدار نازک بسیار مقبولیت دارد. دلیل اصلی این امر وزن کم و در مقابل مقاومت بالای این گونه سازه ها می باشد. به منظور استفاده بهینه از مصالح و پایین آوردن وزن و قیمت تمام شده سازه ، مخازن فولادی استوانه ای می توانند به صورت ضخامت متغیر در ارتفاع خود ساخته شوند. تحقیقات انجام پذیرفته در این خصوص محدود بوده و نیاز به مطالعات بیشتر در این بخش احساس می گردد. در حالت عمومی نشست فنداسیون در زیر دیواره های مخزن به سبب ویژگی های خاص خاک رخ می دهد که به سه مولفه کلی تقسیم می شود: 1- نشست یکنواخت  2- نشست تیلت 3- نشست های جزئی. در میان این مولفه ها نشست جزئی دارای بیشترین تاثیر بر پوسته مخزن می باشد. هرچند که مقدار آن کمترین در بین این سه مورد است. این مولفه می تواند سبب جابجایی های شعاعی بزرگ ، کمانش پوسته و حتی گسیختگی مخزن گردد.... ادامه
نام نویسنده: 
سینا ناصرنیا
ایمیل: 
Eng.s.nassernia@gmail.com
مقطع تحصیلی: 
دانشجوی دکترای عمران- سازه
عنوان پایان نامه تحقیقات تجربی و عددی رفتار پوسته های استونه ای GFRP تحت بار دنت
چکیده :
در تحقیق حاضر سعی شده است تغییر شکل ها و کرنش های ناشی از بارهای دندانه ای موضعی(دنت)در مخازن GFRP مورد تحلیل و بررسی آزمایشگاهی و نرم افزاری قرارگیرد و همچنین نمودارهای بار- جابجائی و بار- کرنش در شرایط آزمایشگاهی و نرم افزاری مورد تحلیل و مقایسه قرارگرفته و ارزیابی شود و تحقیق حاضر می تواند در پروژه های شرکت نفت و سازمان آب و انواع مخازنی که در معرض بارهای موضعی می باشند، مورد استفاده قرار گیرد. همچنین رفتار جداره مخازن و خیز به وجود آمده در اثر این بارها، اهمیت زیادی داشته و بررسی آن جزء اهداف این تحقیق می باشد. برای شناخت اهمیت و ضرورت تحقیق ابتدا باید با بار دنت و نحوه اعمال بار دنت بر مخازن و خطرات ناشی از اعمال بار دنت بر مخازن و نحوه مقاومت دربرابر این بار را مورد بررسی قراردهیم.بار دنت یک بار نقطه ای و متمرکز است که با توجه به نوع هندسه و شکل و نحوه رفتار و برخورد با مقطع می تواند رفتار متفاوتی در سازه از خود نشان دهد، در آزمایشگاه به انواع مختلف می تواند بر لوله یا مخزن وارد شود مانند بار دنت گنبدی شکل، مخروطی یا کله قندی، کروی شکل، مستطیلی، گوه ای، و نوک تیز.
نام نویسنده: 
بابک سربلند
ایمیل: 
b.sarboland@urmia.ac.ir
مقطع تحصیلی: 
دانشجوی دکترای عمران- سازه
عنوان پایان نامه مقاومت کمانشی و پس کمانشی پوسته های استوانه ای فولادی تقویت شده با حلقه های CFRPتحت فشار جانبی یکنواخت
چکیده :
در ادامه گزارش مقدماتی انجام کار مطالعاتی و تحقیقاتی در موضوع پایان نامه، ساخت و آماده سازی 15 نمونه آزمایشگاهی نهایی در دستور کار قرار گرفت و نسبت به خرید و ساخت نمونه ها اقدام گردید. نمونه های مورد نظر از نظر ضخامت ورق مورد استفاده به سه گروه تقسیم گردیده است. همچنین از نظر موقعیت قرار گیری رینگهای CFRP بر روی نمونه های استوانه ای، دو موقعیت در نظر گرفته شده است. در موقعیت اول رینگ CFRP در وسط نمونه ها می باشد و در موقعیت دوم از دو عدد رینگ CFRP در موقعیتهای یک سوم ارتفاع و دو سوم ارتفاع نمونه استوانه ای استفاده شده است.
نام نویسنده: 
سیروس یوسفی خاتونی
مقطع تحصیلی: 
دانشجوی دکترای عمران- سازه
عنوان پایان نامه بررسی اثرات تغییر شکل های ناشی از نشست موضعی در حین ساخت بررفتارهندسی و فیزیکی مخازن جدارنازک فولادی
چکیده :
مخازن فولادی جدارنازک در صنایع مختلف برای ذخیره سازی نفت و میعانات گازی مورد استفاده قرار میگیرد. مخازن فولادی جدار نازکبعد از متراکم کردن بستر زیرین بر روی فونداسیون بتنی با استفاده از یک حلقه بتنی تکیه داده میشوند. این تکیه گاهها ممکن است دربعضی از نقاط زیر مخازن به دلایل غیریکنواختی هندسه یا عدم تراکم مناسب خاک زیر فونداسیون یا توزیع غیریکنواخت بار اعمالی بهفونداسیون و یا تنش یکنواخت اعمالشده بر قسمتی از خاک زیر فونداسیون قدرت باربری خود را از دست دهند و دچار نشست موضعی شوند.نشست موضعی دیواره مخزن یکی از رایجترین و مخربترین نوع نشست های مخازن میباشد. در این تحقیق اثر نشست در میزان قدرتباربری و همچنین میزان تغییر مکانهای شعاعی در مخزن با و بدون حلقه تقویتی در لبه بالایی مورد بررسی آزمایشگاهی و عددی قرارمیگیرد
نام نویسنده: 
حمیدناصری
مقطع تحصیلی: 
دانشجوی دکترای عمران- سازه
عنوان پایان نامه بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار کمانشی پوسته¬های استوانه¬ای جدار نازک با مصالح GFRP تحت بار محوری
چکیده :
سازه ­های پوسته ­ای جدار نازک بدلیل فرم مناسب ازجمله سازه­های پرکاربرد در صنایع مدرن محسوب می­شوند. از جمله این کاربردها در مخازن نفتی، سکوهای فراساحل و سیلوها می­باشند. این سازه­ها به دلیل جدار نازک بودن یعنی نسبت بسیار کم ضخامت به شعاع پوسته و نیز بدلیل میدان نیروی داخلی فشاری ایجاد شده در برابر نیروهای خارجی اعمالی به پوسته­ها، مستعد خرابی کمانشی هستند. با توجه به اینکه سیلوها و مخازن جز سازه­های پرهزینه و مهم برای هر کشوری هست، مهندسان طراح باید آگاهی دقیقی از رفتار پوسته در تمام انواع بارگذاری داشته باشند. امروزه با استفاده از مزایای منحصر به فرد الیاف و پلیمر می­توان مواد کامپوزیتی با کارایی بالا تولید کرد. با توجه به خواص مکانیکی جذاب آنها، از جمله نسبت مقاومت به وزن و سختی به وزن بالا و نیز مقاومت در برابر خوردگی ناشی از مواد شیمیایی، سازه­های پوسته­ای کامپوزیتی تقویت شده با الیاف به طور فزاینده­ای جایگزین مواد ایزوتروپیک معمول، در صنایع مختلف هوا و فضا، دریایی و خودرو شده­اند. همانند هر پوسته وجود بارگذاری داخل صفحه ممکن است باعث کمانش شود. دانستن دقیق بارهای کمانشی، شکل... ادامه
نام نویسنده: 
رباب ناصری قلقاچی
ایمیل: 
r.naseri@urmia.ac.ir
مقطع تحصیلی: 
دانشجوی دکترای عمران- سازه
عنوان پایان نامه Experimental Investigation to Local Settlement of Steel Cylindrical Tanks with Variable and Constant Thickness
چکیده :
Nowadays the use of thin-walled structures is widely accepted. The main reason for this is low weight and high resistance of these structures. In order to reduce the weight and cost of the structure, cylindrical steel tanks can be made in variable thickness. In general, foundation's settlement occur beneath the reservoir walls due to specific soil properties, which are divided into three general components: 1- Uniform Settlement 2- Tilt Settlement 3- Local Settlement. Among these components, Local settlement has the greatest impact on the reservoir shell. However, its value is the lowest among the three. This component can cause large radial displacements, shell buckling and even tank failure. In this research, three steel cylindrical tanks, two specimens of constant thickness and one specimen of variable thickness in height, are first modeled in finite element software and then made in the laboratory and subjected to local settlement at the edge of their floor. And the values of... ادامه
نام نویسنده: 
سینا ناصرنیا
ایمیل: 
Eng.s.nassernia@gmail.com
مقطع تحصیلی: 
دانشجوی دکترای عمران- سازه
عنوان پایان نامه Laboratory and numerical study of buckling behavior cylindrical shells of GFRP under external uniform pressure
چکیده :
800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} ·         Buckling and Nonlinear Analysis by Finite Element Method:The ABAQUS software [14] has been used to provide finite element modeling. The models are 300 and 150 mm in height and 1.6 mm thick in tanks. In the modeling of multilayer composite cylindrical shell in ABAQUS software, used for the mesh of four-sided and four-node elements (S4R), which is a two-curved element and has the ability to analyze large strains. The loading and boundary conditions of the model are determined in the loading environment... ادامه
نام نویسنده: 
علی پاشائی
مقطع تحصیلی: 
دانشجوی دکترای عمران- سازه

Pages