امروز

سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳

اساتید مهندسی عمران دانشگاه های ایران در لیست ۲ درصد برتر محققین پر استناد جهان در فهرست سال 2019 در زمينه مهندسي عمران، 15 نفر از اساتيد دانشگاه های كشور جای گرفته اند.
علي كاوه
امير رضا خوئی
سيامك طلعت اهری
سيد جواد میرمحمد صادقی
سعيد قلی زاده
شروين ملكی
عليرضا خالو
داوود مستوفی نژاد
محمدهادی افشار
سيد محمد سيدپور
محمدمهدی علی نیا
حمید توپچی نژاد
غلامرضا قدرتی اميری
محمد رضايی پژند
حسين نادرپور