امروز

سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳

فهرست 2 درصد برتر نويسندگان پر استناد دنيا در سال 2020 براساس معیارهایی شامل تعداد کل ارجاعات، شاخص H-Index، شاخص HM-Index تنظيم شده بر اساس نويسنده، تعداد ارجاعات به مقالات به عنوان نویسنده منفرد، تعداد ارجاعات به مقالات به عنوان نویسنده منفرد یا اول و تعداد ارجاعات به مقالات به عنوان نویسنده منفرد، اول یا آخرین نویسنده اعلام گردید. باعث افتخار و مسرت است که همکاران عزیز جناب آقایان دکتر نظر پور، دکتر جعفر مدار، دکتر رضا زاده، دکتر قلیزاده، دکتر فرهادی، دکتر گلشن نواز و دکتر چیت ساز، در این فهرست جای دارند. ضمن تبریک به ایشان، از خداوند متعال توفیقات روزافزون ایشان و همکاران عزیز را مسئلت می نماید.

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3