امروز

پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰

برگزیده بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویان کشور در سال 1400 - مهندسی عمران

آقای کیانوش خاتوزینی با رتبه 8