امروز

سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲

برگزیده بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویان کشور در سال 1400 - مهندسی عمران

آقای کیانوش خاتوزینی با رتبه 8