امروز

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

--تخفیف 50 درصد برای دانشجویان رشته مهندسی مواد دانشگاه ارومیه --تخفیف 25 درصد برای دانشجویان سایر رشته های دانشگاه ارومیه --و بدون تخفیف برای دانشجویان خارج از دانشگاه ارومیه