امروز

سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳

این مراسم در دانشکده فنی و مهندسی با حضور رئیس دانشکده، معاونین پژوهشی و آموزشی، مشاور فرهنگی و مدیران گروه های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای دکتر شیدایی با اشاره به اهمیت فعالیت های دانشجویی اذعان فرمودند که دانشجویان نقش مهمی در برگزاری برنامه های فرهنگی در محیط دانشگاه دارند.در ادامه ضمن تشکر از زحمات خانم دکتر جعفری در برگزاری جشن روز مهندسی، از دانشجویان فعال در برگزاری این جشن تقدیر و تجلیل شد.