امروز

سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳

به منظور معرفی و آشنایی دانش آموزان مدارس استان آذربایجان غربی با دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه، این دانشکده هرسال میزبان جمعی از دانش آموزان در طول سال تحصیلی می باشد.

 دانش آموزان با حضور در دانشکده فنی و مهندسی ضمن بازدید از آزمایشگاه ها با قابلیت ها، ظرفیت ها و رشته های فنی و مهندسی در مقطع کارشناسی دانشگاه ارومیه به عنوان بزرگترین دانشگاه تخصصی استان آشنا می شوند. هدف از این بازدید آشنایی با امکانات آموزشی و پژوهشی و ظرفیت های دانشگاه و ایجاد انگیزه برای ادامه تحصیل در سطوح دانشگاهی و انتخاب دانشگاه ارومیه به عنوان یکی از اولویت های تحصیل می باشد.