امروز

پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

صبح روز دوشنبه 7 خردادماه، اولین جلسه از سلسله جلسات گپ و گفت دانشجویان کارشناسی با هیئت رئیسه و اساتید دانشکده فنی مهندسی با حضور ریاست دانشکده، معاون آموزشی، مشاور فرهنگی و اساتید دو گروه مهندسی پلیمر و مهندسی معدن در محل آمفی تئاتر دانشکده فنی مهندسی برگزار گردید. هدف از این جلسه که در محیطی صمیمی برگزار شد بررسی دلایل افت تحصیلی دانشجویان (اعم از آموزشی و فرهنگی) در بدو ورود به دانشگاه، و ارائه راهکارهایی برای به حداقل رساندن این امر به بهبود وضعیت تحصیلی دانشجویان بود.