امروز

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

اعضای هیأت علمی دانشکده

دکتر علی دنیوی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مهندسی صنایع
مدرک تحصیلی
دکتری طراحی و مهندسی سیستم ها
شماره تلفن
داخلی 2855
دکتر چنگیز غیرتمند
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی عمران
مدرک تحصیلی
دكتراي عمران(سازه)
شماره تلفن
داخلی 2946
دکتر فرنوش حاجی زاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی معدن
مدرک تحصیلی
دكتری تخصصي زمين شناسي (ژئوشيمی سنگهای رسوبی)
شماره تلفن
داخلی 2889
دکتر مجید عباسعلیزاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
دانشکده, مهندسی مکانیک
مدرک تحصیلی
دکترای مکانیک (تبدیل انرژی)
شماره تلفن
داخلی 2949
دکتر مقصود سلیمانپور
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
مهندسی صنایع
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی صنایع گرایش طراحی و برنامه ریزی ساخت
شماره تلفن
داخلی
دکتر حبیب سعید منیر
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی عمران
مدرک تحصیلی
دکتری مهندسی عمران
شماره تلفن
داخلی
دکتر سعید تاروردیلوی اصل
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
دانشکده, مهندسی عمران
مدرک تحصیلی
دکتری سازه
شماره تلفن
داخلی
دکتر حسین شوکتی شیشوان
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
مهندسی عمران
مدرک تحصیلی
دکترای درگرايش سازه هاي پوسته اي
شماره تلفن
دکتر میرعلی محمدی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مهندسی عمران
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی مهندسی عمران
شماره تلفن
داخلی
دکتر علیرضا مناف پور
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی عمران
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی سازه- زلزله
شماره تلفن
داخلی

Pages