امروز

شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
گروه مهندسی مکانیک
گروه مهندسی مکانیک

گروه مهندسی مکانیک

مدیر گروه
دکتر مرتضی خلیلیان
دکترای مهندسی مکانيک
رتبه علمی:
استادیار
m.khalilian@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی مهندسی مکانیک
کارشناسی:
  1. مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت و سیالات
کارشناسی ارشد:
  1. مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
  2. مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
  3. مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
  4. مهندسی انرژی های تجدیدپذیر
دکتری:
  1. مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
  2. مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
  3. مهندسی مکانیک - ساخت و تولید