امروز

جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
گروه مهندسی شیمی
گروه مهندسی شیمی
گروه مهندسی شیمی

معرفی دانشکده

گرچه صنایع شیمیایی موجود در جهان دارای سابقه چند صد ساله می باشد اما توسعه جدی این صنایع از قرن نوزدهم میلادی آغاز شده است شاید عامل این توسعه روشمند را بتوان کشف وجوه مشترک صنایع و نیاز به افراد تعلیم یافته و متخصص در زمینه اصول حاکم بر فرآورش تولید صنعتی دانست. اولین قدم اساسی در تدوین اصول حاکم بر فرآیندهای شیمیایی توسط جورج دیویس انگلیسی صورت گرفت. او متوجه این نکته شده بود که تحلیل و تبیین برخی از مسایل مهندسی نیاز همزمان به شیمی و فیزیک دارد . براین اساس در سال 1880 در سخنرانی خود تصویری هرچند کلی از عملیات واحدها ارایه نمود که سخنرانی وی در سال 1901 تحت عنوان هندبوک مهندسی شیمی چاپ و منتشر گردید.جنگ...

ادامه معرفی

گروه مهندسی شیمی

مدیر گروه
عباس آقائی نژاد میبدی
دکتری مهندسی شیمی
رتبه علمی:
استادیار
a.aghaeinejad@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی مهندسی شیمی
کارشناسی:
  1. مهندسی شیمی
کارشناسی ارشد:
دکتری: