امروز

جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
گروه مهندسی معدن
مهندسی معدن

معرفی دانشکده

در مهرماه سال ۱۳۷۸ (۱۹۹۹) گروه مهندسی معدن فعالیت خود را آغاز نمود به طوری که این گروه نخستین مؤسسه آموزشی رسمی در آموزش مهندسی معدن در استان آذربایجان غربی می‌باشد. مهندسی معدن در رابطه با پی‌جویی و اکتشاف ذخایر معدنی، طراحی، توسعه و مدیریت معادن برای استخراج ذخایر معدنی و منابع انرژی سر و کار دارد. دانش مهندسی معدن در تمام مراحل پروژه‌های معدنی شامل اکتشاف و ارزیابی ذخایر معدنی، برنامه‌ریزی و توسعهٔ استخراج معادن، فرآوری، انباشت ایمن مواد باطله و...

ادامه معرفی

گروه مهندسی معدن

مدیر گروه
دکتر سجاد چهره قانی
دکترای مهندسی معدن
رتبه علمی:
استادیار
s.chehreghani@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی مهندسی معدن
کارشناسی:
  1. مهندسی معدن - استخراج معدن
کارشناسی ارشد:
  1. مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی
  2. مهندسی معدن - تونل و فضاهای زیرزمینی
  3. مهندسی معدن - اکتشاف معدن
  4. مهندسی معدن - استخراج معدن
دکتری:
  1. مهندسی معدن - اکتشاف معدن