امروز

چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹
گروه مهندسی عمران

اطـلاعـیـه هـا

به اطلاع دانشجویان دکترای تخصصی دانشکده فنی و مهندسی می رساند که با توجه به به روزرسانی سیستمهای... ادامه مطلب

گروه مهندسی عمران

مدیر گروه
دکتر مهدی قنبرزاده
دکترای مهندسی عمران
رتبه علمی:
استادیار
m.ghanbarzadehlak@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی مهندسی عمران
کارشناسی:
  1. مهندسی عمران - عمران
کارشناسی ارشد:
  1. مهندسی عمران - سازه
  2. مهندسی عمران - ژئوتکنیک
  3. مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
  4. مهندسی عمران - زلزله
  5. مهندسی عمران - راه و ترابری
  6. مهندسی عمران - محیط زیست
دکتری:
  1. مهندسی عمران - سازه
  2. مهندسی عمران - ژئوتکنیک
  3. مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی