امروز

سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳

معرفی سایت دانشکده فنی مهندسی

سایت‌های کامپیوتری دانشکده فنی مهندسی در طبقه همکف واقع شده و مجهز به اینترنت شبکه (LAN)-(Wireless) و 58 دستگاه رایانه است، که شامل پنج بخش مجزا هستند. سایت B1 به عنوان یک پلتفرم با تجهیزات و

تکنولوژی‌های نسل جدید برای انجام محاسبات سنگین، به منظور ارائه خدمات به پژوهشگران داخل و خارج از دانشگاه‌ها برای انجام محاسبات پیشرفته با استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی در تمامی رشته‌ها و گرایش‌ها فعالیت

می‌نماید.

و سه سایت B2'B4'B5 جهت برگزاری کلاس‌های عملی تخصصی و همچنین یک سایت کامپیوتری عمومی B3 برای استفاده دانشجویان از نرم‌افزارهای عمومی فعالیت می نماید.