امروز

سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲

فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها

 1. آخرین شيوه نامه اجرايي آيين نامه و مقررات آموزشي دوره دکتری
 2. راهنمای مراحل ثبت نمره و فارغ التحصیلی پایان نامه ارشد و دکتری
 3. فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری نیمسال پنجم به بعد
 4. فرم تمدید سنوات نیمسال نهم و دهم دکتری
 5. صورتجلسه دفاع از پروپزال دکتری
 6. فرم صدور مجوز دفاع از پروپزال دکتری
 7. فرم درخواست مجوز برگزاری آزمون جامع دکتری
 8. فرم تعیین استاد راهنمای مقطع دکتری
 9. آخرین شيوه نامه اجرايي آيين نامه و مقررات آموزشي دوره کارشناسی ارشد
 10. راهنمای مراحل ثبت نمره و فارغ التحصیلی پایان نامه ارشد و دکتری
 11. فرم درخواست درس سمینار کارشناسی ارشد
 12. فرم های دفاع از پایان نامه ويژه دانشجویان کارشناسی ارشد
 13. فرم تمدید سنوات نیمسال پنجم و ششم کارشناسی ارشد
 14. فرم تعیین استاد راهنمای مقطع کارشناسی ارشد
 15. آخرین شیوه نامه اجرایی آیین نامه و مقررات آموزشی مقاطع کاردانی و کارشناسی
 16. فرم درخواست کارآموزی دانشجویان کارشناسی
 17. راهنمای مراحل ثبت نمره و فارغ التحصیلی پایاننامه ارشد و دکتری
 18. راهنمای درخواست مجوز دفاع از سامانه پایاننامه ها
 19. راهنمای تدوین پایان نامه ارشد-رساله دکتری
 20. راهنمای استفاده از سامانه همانندجو
 21. راهنمای استفاده از سامانه پیشینه پژوهش
 22. راهنمای استفاده از سامانه پایان نامه ها
 23. راهنمای استفاده از سامانه ایرانداک
 24. گزارش پیشرفت تحصیلی دکتری
 25. قالب رساله دکتری

Pages