امروز

پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها

 1. فرم استفاده از خدمات آزمایشگاهی
 2. فرم گزارش نمره آزمون جامع
 3. راهنمای ثبت پروپوزال و پایان نامه در پژوهشیار
 4. آخرین شيوه نامه اجرايي آيين نامه و مقررات آموزشي دوره دکتری
 5. راهنمای مراحل ثبت نمره و فارغ التحصیلی پایان نامه ارشد و دکتری
 6. فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری نیمسال پنجم به بعد
 7. صورتجلسه دفاع از پروپوزال دکتری
 8. فرم صدور مجوز دفاع از پروپوزال رساله دکتري
 9. فرم درخواست مجوز آزمون جامع دانشجویان دکتری
 10. فرم انتخاب استاد راهنمای رساله دانشجویان دکتری
 11. آخرین شيوه نامه اجرايي آيين نامه و مقررات آموزشي دوره کارشناسی ارشد
 12. فرم درخواست تعیین استاد درس سمینار کارشناسی ارشد
 13. فرم های دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
 14. فرم تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان ارشد و دکتری
 15. فرم انتخاب استاد راهنمای پایان نامه دانشجویان ارشد
 16. آخرین شیوه نامه اجرایی آیین نامه و مقررات آموزشی مقاطع کاردانی و کارشناسی
 17. فرم درخواست کارآموزی دانشجویان کارشناسی
 18. راهنمای درخواست مجوز دفاع از سامانه پایاننامه ها
 19. راهنمای تدوین پایان نامه ارشد-رساله دکتری
 20. راهنمای استفاده از سامانه همانندجو
 21. راهنمای استفاده از سامانه پیشینه پژوهش
 22. راهنمای استفاده از سامانه پایان نامه ها
 23. راهنمای استفاده از سامانه ایرانداک
 24. قالب رساله دکتری
 25. قالب پروپزال انگلیسی ارشد

Pages